Οργανόγραμμα

Ο.Φ.Α. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Για το διδακτικό έτος 2016-2017 την Ομάδα Φυσικής Αγωγής της Δ.Δ.Ε. Θεσπρωτίας στελεχώνουν:

Υπεύθυνος Ομάδας Φυσικής Αγωγής: Φασιάς Γεώργιος εκπαιδευτικός ΠΕ11 Φ.Α. Δ.Ε.

Με αρμοδιότητες, τον συντονισμό των σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων, την διαχείριση των οικονομικών θεμάτων  της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Θεσπρωτίας-Υπόλογος Χ.Ε.Π.-, την εκπροσώπηση της Δ.Δ.Ε. Θεσπρωτίας στις επιτροπές, ελέγχου και πιστοποίησης των  ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων και ιδιωτικών γυμναστηρίων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, καθώς και της επιτροπής εξέτασης υποψηφίων ναυαγοσωστών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγ/τσας.

Μέλη της Ομάδας Φυσικής :

                                              Γρηγόριος Κωνσταντίνου εκπαιδευτικός ΠΕ11 Φ.Α. Δ.Ε.

Με αρμοδιότητες την γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας Φυσικής Αγωγής, και τον συντονισμό των σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων, των σχολείων Δ/θμιας Εκπαίδευσης

                                              Τάτσης Νικόλαος εκπαιδευτικός ΠΕ11 Φ.Α. Δ.Ε.

Με αρμοδιότητες την γραμματειακή υποστήριξη της Ομάδας Φυσικής Αγωγής, και τον συντονισμό των σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων των σχολείων, Α/θμιας Εκπαίδευσης, τη τεχνική υποστήριξη, επιμέλεια και διαχείριση του ιστολογίου-blog της ομάδας και του προγράμματος ΕΥΖΗΝ.

Ο.Ε.Σ.ΑΔ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Την  Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Θεσπρωτίας,  για το διδακτικό έτος 2016-2017 στελεχώνουν:

Πρόεδρος της Ο.Ε.Σ.Α.Δ.: Γεώργιος Κοτσίνας Δ/ντής της Δ.Δ.Ε. Θεσπρωτίας 
Α' Αντ/δρος & Υπόλογος Χ.Ε.Π.: Φασιάς Γεέργιος Υπεύθυνος της Ο.Φ.Α. Θεσπ/τίας
εκπ/κός ΠΕ11 Φ.Α. Δ.Ε.
Β' Αντ/δρος: Μαρίνα Μπέση  Δ/τρια της Δ.Π.Ε. Θεσπρωτίας
Μέλος: Κωνσταντίνου Γρηγόριος εκπ/κός ΠΕ11 Φ.Α. Δ.Ε.
Μέλος: Τσόδουλου Ελπινίκη εκπ/κός ΠΕ11 Φ.Α. Δ.Ε.
Μέλος:Λάμπρου Θωμάς εκπ/κός ΠΕ11 Φ.Α. Π.Ε.
Μέλος: Καπρινιώτης Ευστράτιος Διοικητικός ΠΕ1 πρώην ΠΕ11 Φ.Α. Π.Ε.
Γραμματέας: Κιτσάτης Κωνσταντίνος εκπ/κός ΠΕ11 Φ.Α. Δ.Ε.